Τι είναι το Modus System

To MODUS SYSTEM είναι το πιο σύγχρονο επιστημονικό εργαλείο βελτιστοποίησης απόδοσης ενός εκπαιδευτικού φορέα σε επίπεδο:

α) επίδοσης μαθητών, μέσα από προκαθορισμένες διαδικασίες και δράσεις.

β) οργανωτικής & επιχειρηματικής απόδοσης εκπαιδευτικού φορέα, μέσα από προκαθορισμένους τρόπους διοικητικής λειτουργίας.

Το όνομά του το πήρε από το πρώτο συνθετικό όνομα της λατινικής λέξης “Modus Οperandi” που σημαίνει τρόπος του λειτουργείν “ και συνοψίζει όλες τις εφαρμοσμένες αρχές, μεθόδους, πρακτικές λειτουργίας που ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο χρησιμοποιεί στον εργασιακό χώρο ή στην προσέγγιση της επαγγελματικής και κοινωνικής του ζωής.

Το MODUS SYSTEM έχει ένα διεπιστημονικό προσανατολισμό μια και για την υλοποίησή του “ενώθηκαν” γνώσεις από επιστήμονες διαφορετικών ειδικοτήτων.

Το MODUS SYSTEM συνδυάζει μια σειρά από λειτουργίες σε επίπεδο διοίκησης και εκπαιδευτικών διαδικασιών που είναι απαραίτητες για την απόδοση ενός εκπαιδευτικού φορέα. Η ιδέα υλοποίησής του ξεκίνησε από τις ανάγκες του Φροντιστηρίου Μέσης Εκπαίδευσης ΜΕΘΟΔΟΣ στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης που αναζητούσε τον τρόπο να πετύχει το βέλτιστο αποτέλεσμα για όλους τους μαθητές του και γενικότερα να δώσει απαντήσεις στα παρακάτω ερωτήματα:

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες